Uchwała Nr XLVI/…../18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

Uchwała Nr XLVI/…../18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Projekt
  • Sesja XLVI
  • Data podjęcia (podpisania) 21.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.06.2018
  • Data wejścia w życie 21.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLVI/..../18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny nadania nazwy drodze wewnętrznej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/299/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad nadawania lub zmiany nazw ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 114, poz. 1482)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian