Uchwała Nr XLVI/…/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała Nr XLVI/…/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Projekt
  • Sesja XLVI/..../18
  • Data podjęcia (podpisania) 21.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.06.2018
  • Data wejścia w życie 21.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLVI/..../18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian