Uchwała Nr XV/145/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały nr XLII/373/14 w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski

Uchwała Nr XV/145/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały nr XLII/373/14 w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XV
  • Data podjęcia (podpisania) 22.04.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 13.05.2016
  • Data wejścia w życie 13.05.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 28.04.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym poz. 1515
  • Nr aktu prawnego XV/145/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 6 i art. 14 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. Nr 2156 ) oraz art. 12 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2016 r. poz. 35)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian