Uchwała Nr XVI/139/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała Nr XVI/139/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVI
  • Data podjęcia (podpisania) 20.03.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.04.2020
  • Data wejścia w życie 09.04.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 25.03.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1664
  • Nr aktu prawnego XVI/139/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 6k ust. 1, 3 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian