Uchwała nr XVII/151/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za część 2020 roku

Uchwała nr XVII/151/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za część 2020 roku

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVII zdalna sesja Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
  • Data podjęcia (podpisania) 09.04.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.04.2020
  • Data wejścia w życie 15.04.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 15.04.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2094
  • Nr aktu prawnego XVII/151/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za część 2020 roku
  • Podstawa prawna wydania art. 15p w zw. z art. 15zzzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian