Uchwała Nr XVIII/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Regulaminu Targowiska przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr XVIII/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Regulaminu Targowiska przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Projekt
  • Sesja XVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 22.05.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.05.2020
  • Data wejścia w życie 22.05.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XVIII/.../20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany uchwały w sprawie nadania Regulaminu Targowiska przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 1, 4 oraz 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian