Uchwała Nr XXIV/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021- 2024

Uchwała Nr XXIV/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021- 2024

Autopoprawka do budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok oraz do WPF Gminy Solec Kujawski na lata 2021-2024.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Projekt
  • Sesja XXIV
  • Data podjęcia (podpisania) 11.12.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.12.2020
  • Data wejścia w życie 11.12.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXIV/.../20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021- 2024
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sieprnia 2009 r. o finansach publicznych....
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian