Uchwała Nr XXIX/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Uchwała Nr XXIX/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Projekt
  • Sesja XXIX
  • Data podjęcia (podpisania) 20.05.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.05.2021
  • Data wejścia w życie 20.05.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXIX/.../21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 7 ust. 1e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) w zw. z art. 38 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw spierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian