Uchwała Nr XXIX/…/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego

Uchwała Nr XXIX/…/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Projekt
  • Sesja XXIX
  • Data podjęcia (podpisania) 20.05.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.05.2021
  • Data wejścia w życie 20.05.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXIX/..../21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z Uchwałą Nr XVII/159/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie do Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian