Uchwała Nr XXIX/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia mieszkań chronionych wspieranych oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym

Uchwała Nr XXIX/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia mieszkań chronionych wspieranych oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Projekt
  • Sesja XXIX
  • Data podjęcia (podpisania) 20.05.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.05.2021
  • Data wejścia w życie 20.05.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXIX/..../21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany uchwały w sprawie utworzenia mieszkań chronionych wspieranych oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 53, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. z 2018 r., poz. 822)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian