Uchwała Nr XXV/…/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok

Uchwała Nr XXV/…/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Projekt
  • Sesja XXV
  • Data podjęcia (podpisania) 22.01.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.01.2021
  • Data wejścia w życie 22.01.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXV/.../21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713)1, art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)2
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian