Uchwała Nr XXV/221/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Solec Kujawski na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Gminie Solec Kujawski

Uchwała Nr XXV/221/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Solec Kujawski na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Gminie Solec Kujawski

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXV
  • Data podjęcia (podpisania) 29.01.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 17.02.2021
  • Data wejścia w życie 17.02.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 02.02.2021
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 555
  • Nr aktu prawnego XXV/221/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Solec Kujawski na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Gminie Solec Kujawski
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r . o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)2
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian