Uchwała Nr XXVI/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22.02.2021 r. oraz z dnia 01.03.2021 r.

Uchwała Nr XXVI/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22.02.2021 r. oraz z dnia 01.03.2021 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Projekt
  • Sesja XXVI
  • Data podjęcia (podpisania) 19.03.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.03.2021
  • Data wejścia w życie 19.03.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXVI/...../21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny rozpatrzenia petycji z dnia 22.02.2021 r. oraz z dnia 01.03.2021 r.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 9 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713)1
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian