Uchwała Nr XXXI/278/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr XXXI/278/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXI
  • Data podjęcia (podpisania) 28.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.09.2017
  • Data wejścia w życie 28.09.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 03.10.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3734
  • Nr aktu prawnego XXXI/278/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) , art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian