Uchwała Nr XXXII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Staromiejskiego

Uchwała Nr XXXII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Staromiejskiego

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Projekt
  • Sesja XXXII
  • Data podjęcia (podpisania) 20.08.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.08.2021
  • Data wejścia w życie 20.08.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXII/...../21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Staromiejskiego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 13 ust. 1 Statutu Osiedla Staromiejskiego stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/163/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli Gminy Solec Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj.– Pom. poz. 2844)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian