Uchwała Nr XXXIX/338/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Miasto i Gmina Solec Kujawski jest organem rejestrującym

Uchwała Nr XXXIX/338/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Miasto i Gmina Solec Kujawski jest organem rejestrującym

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXIX
  • Data podjęcia (podpisania) 23.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.02.2018
  • Data wejścia w życie 14.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 27.02.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 915
  • Nr aktu prawnego XXIX/338/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Miasto i Gmina Solec Kujawski jest organem rejestrującym
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) , w związku z art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian