Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe

Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Projekt
  • Sesja XXXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 19.10.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.10.2017
  • Data wejścia w życie 19.10.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXIII/..../17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 446) oraz art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian