Uchwała Nr XXI/188/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Uchwała Nr XXI/188/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Uchylony
  • Sesja XXI
  • Data podjęcia (podpisania) 25.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.12.2016
  • Data wejścia w życie 15.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 30.11.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4241
  • Nr aktu prawnego XXI/188/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian