Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Projekt
  • Sesja XXXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 19.01.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.01.2018
  • Data wejścia w życie 19.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXVIII/..../18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) , art. 13 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz na podstawie art. 52 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian