Uchwała Nr XXXIV/294/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Uchylony
  • Sesja XXXIV
  • Data podjęcia (podpisania) 28.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2018
  • Data wejścia w życie 01.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 30.11.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4721
  • Nr aktu prawnego XXXIV/294/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian