Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, działających na terenie Gminy Solec Kujawski

Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, działających na terenie Gminy Solec Kujawski

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Projekt
  • Sesja XLIV
  • Data podjęcia (podpisania) 17.05.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 17.05.2018
  • Data wejścia w życie 17.05.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLIV/..../18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny określenia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, działających na terenie Gminy Solec Kujawski
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz1875) oraz art. 443 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian