Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie podziału Gminy Solec Kujawski na stałe obwody głosowania

Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie podziału Gminy Solec Kujawski na stałe obwody głosowania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Projekt
  • Sesja XLII
  • Data podjęcia (podpisania) 13.04.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 13.04.2018
  • Data wejścia w życie 13.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLII/...../18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny podziału Gminy Solec Kujawski na stałe obwody głosowania
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.130), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski,
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian