Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie

Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Projekt
  • Sesja V
  • Data podjęcia (podpisania) 15.03.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.03.2019
  • Data wejścia w życie 15.03.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego V/..../19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) , w związku z § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. poz. 136)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian