Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim, w skład którego wchodziły jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 1 im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim i dotychczasowe Gimnazjum Publiczne nr 1 w Solcu Kujawskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim

Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim, w skład którego wchodziły jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 1 im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim i dotychczasowe Gimnazjum Publiczne nr 1 w Solcu Kujawskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Projekt
  • Sesja XXXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 19.10.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.10.2017
  • Data wejścia w życie 19.10.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXIII/..../17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim, w skład którego wchodziły jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 1 im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim i dotychczasowe Gimnazjum Publiczne nr 1 w Solcu Kujawskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 191 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian