Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXX
  • Data podjęcia (podpisania) 31.08.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.09.2017
  • Data wejścia w życie 20.09.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 05.09.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3355
  • Nr aktu prawnego XXX/270/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48a ust. 1 i 2, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian