Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze użytku ekologicznego „Biała Góra”

Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze użytku ekologicznego „Biała Góra”

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Projekt
  • Sesja IV
  • Data podjęcia (podpisania) 15.02.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.02.2019
  • Data wejścia w życie 15.02.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/..../19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze użytku ekologicznego „Biała Góra”
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994) oraz art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian