Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyborów organów osiedli i sołectw działających na terenie Gminy Solec Kujawski

Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyborów organów osiedli i sołectw działających na terenie Gminy Solec Kujawski

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Projekt
  • Sesja II
  • Data podjęcia (podpisania) 07.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 07.12.2018
  • Data wejścia w życie 07.12.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego II/..../18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wyborów organów osiedli i sołectw działających na terenie Gminy Solec Kujawski
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994)1 w związku z § 7 Uchwały Nr LIII/419/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Solec Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5839)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian