Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na dobrowolną opłatę na rzecz Związku Miast Polskich przeznaczoną na sfinansowanie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej

Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na dobrowolną opłatę na rzecz Związku Miast Polskich przeznaczoną na sfinansowanie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Projekt
  • Sesja XLII
  • Data podjęcia (podpisania) 13.04.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 13.04.2018
  • Data wejścia w życie 13.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLII/...../18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wyrażenia zgody na dobrowolną opłatę na rzecz Związku Miast Polskich przeznaczoną na sfinansowanie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210) w zw. z uchwałą 3/2017 XL Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Warszawie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opłaty od miast członkowskich w roku 2018
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian