Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany nazwy ulicy w Solcu Kujawskim

Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany nazwy ulicy w Solcu Kujawskim

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVI
  • Data podjęcia (podpisania) 28.04.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.05.2017
  • Data wejścia w życie 24.05.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 09.05.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2197
  • Nr aktu prawnego XXVI/246/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany nazwy ulicy w Solcu Kujawskim
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian