Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023

Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Projekt
  • Sesja XXXII
  • Data podjęcia (podpisania) 05.10.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 05.10.2017
  • Data wejścia w życie 05.10.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXII/..../17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 - 2023
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian