Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026

Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Projekt
  • Sesja III
  • Data podjęcia (podpisania) 04.01.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.01.2019
  • Data wejścia w życie 04.01.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego III/.../19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 - 2026
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.226,art. 227, art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian