Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, na której znajduje się stacja transformatorowa słupowa STSKpb-22-20/250 z zabudowanym transformatorem SN/nn o mocy 250kVA, usytuowanej przy skrzyżowaniu ul. Haskiej i ul. Paryskiej w Solcu Kujawskim.

Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, na której znajduje się stacja transformatorowa słupowa STSKpb-22-20/250 z zabudowanym transformatorem SN/nn o mocy 250kVA, usytuowanej przy skrzyżowaniu ul. Haskiej i ul. Paryskiej w Solcu Kujawskim.

 

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Projekt
  • Sesja XXXI
  • Data podjęcia (podpisania) 21.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.09.2017
  • Data wejścia w życie 21.09.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXI/..../17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, na której znajduje się stacja transformatorowa słupowa STSKpb-22-20/250 z zabudowanym transformatorem SN/nn o mocy 250kVA, usytuowanej przy skrzyżowaniu ul. Haskiej i ul. Paryskiej w Solcu Kujawskim.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian