Uchwała, zgłoszenia

Druk zgłoszenia o zamiarze korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian