Umorzenie postępowania, wszczętego na wniosek Enea Operator Sp. z o.o.z dnia 3 sierpnia 2020 r. w ramach zadania „Przebudowa stacji elektroenergetycznej WN/SN Solec Kujawski”. na działce nr ew. 883/3, obręb m. Solec Kujawski

Decyzja Burmistrza Solca Kujawskiego umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie transformatora T1 110/15kV, zabudowie szczelnych mis olejowych dla transformatorów, zabudowie systemu odwodnienia wraz z separacją oleju, wykonanie połączeń kablowych w ramach zadania „Przebudowa stacji elektroenergetycznej WN/SN Solec Kujawski”, na działce nr ew. 883/3, obręb M. Solec Kujawski.

  • Nr karty/rok 39/2020
  • Rodzaj dokumentu decyzja
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu decyzja umarzająca postepowanie administracyjne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja Burmistrza Solca Kujawskiego umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie transformatora T1 110/15kV, zabudowie szczelnych mis olejowych dla transformatorów, zabudowie systemu odwodnienia wraz z separacją oleju, wykonanie połączeń kablowych w ramach zadania "Przebudowa stacji elektroenergetycznej WN/SN Solec Kujawski", na działce nr ew. 883/3, obręb M. Solec Kujawski.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Solec Kujawski ( gmina: Solec Kujawski, powiat: bydgoski )
  • Znak sprawy ROŚiR.6220.1.7.2020
  • Dokument wytworzył inspektor ds. ochrony środowiska
  • Data dokumentu 13.08.2020
  • Dokument zatwierdził Burmistrz Solca Kujawskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, bud. D (ul. Toruńska 8a), pok. nr 1, tel. 052 387 01 61
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 30/2020
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.08.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian