Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/194/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 października 2020r., o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

  • Nr karty/rok 54/2020
  • Rodzaj dokumentu uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  • Temat dokumentu Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/194/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 października 2020r., o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  • Nazwa dokumentu Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/194/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 października 2020r., o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/194/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 października 2020r., o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  • Obszar, którego dokument dotyczy Wypaleniska, Makowiska, Otorowo (gmina: Solec Kujawski, powiat: bydgoski)
  • Znak sprawy WIPP-BPP.6721.1.2014
  • Dokument wytworzył Burmistrz Solca Kujawskiego
  • Data dokumentu 30.10.2020
  • Dokument zatwierdził -
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, Biuro Planowania Przestrzennego (budynek B, pok. nr 28)
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/mpzp-dla-gazociagu-wysokiego-cisnienia-relacji-pge-giek-oddzial-zespol-elektrocieplowni-bydgoszcz-uklad-zasuw-otorowo-na-terenie-gminy-solec-kujawski-na-terenie-obrebu-ewidencyjnego-wypaleniska-ma/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 31/2020, 32/2020, 33/2020, 34/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020, 40/2020, 41/2020, 53/2020
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.11.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian