Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (WOO.411.168.2019.AT) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (WOO.411.168.2019.AT) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  • Nr karty/rok 57/2019
  • Rodzaj dokumentu uzgodnienie
  • Temat dokumentu Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uzgodnienie z 12.11.2019r., WOO.411.168.2019.KB)
  • Nazwa dokumentu Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Unii Europejskiej - Haskiej - Brukselskiej - Paryskiej - Kujawskiej" w Solcu Kujawskim
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Unii Europejskiej - Haskiej - Brukselskiej - Paryskiej - Kujawskiej" w Solcu Kujawskim
  • Obszar, którego dokument dotyczy Solec Kujawski ( gmina: Solec Kujawski, powiat: bydgoski )
  • Znak sprawy WIPP-BPP.6721.5.2018
  • Dokument wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
  • Data dokumentu 15.11.2019
  • Dokument zatwierdził -
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Planowania Przestrzennego, Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, budynek B, pokój nr 28
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/mpzp-terenu-unii-europejskiej-haskiej-brukselskiej-rzymskiej-paryskiej-kujawskiej-w-solcu-kujawskim/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 53/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.11.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian