Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 25 marca 2019r., WOO.610.21.2019.AT, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego cisnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  • Nr karty/rok 38/2020
  • Rodzaj dokumentu uzgodnienie
  • Temat dokumentu Uzgodnienie RDOŚ w Bydgoszczy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego cisnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (opinia z dnia 25 marca 2019r., WOO.610.21.2019.AT)
  • Nazwa dokumentu Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Uzgodnienie RDOŚ w Bydgoszczy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego cisnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (opinia z dnia 25 marca 2019r., WOO.610.21.2019.AT)
  • Obszar, którego dokument dotyczy Otorowo, Wypaleniska, Makowiska (gmina Solec Kujawski)
  • Znak sprawy WIPP-BPP.6721.1.2014
  • Dokument wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  • Data dokumentu 25.03.2019
  • Dokument zatwierdził -
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, Biuro Planowania Przestrzennego (budynek B, pok. nr 28)
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/mpzp-dla-gazociagu-wysokiego-cisnienia-relacji-pge-giek-oddzial-zespol-elektrocieplowni-bydgoszcz-uklad-zasuw-otorowo-na-terenie-gminy-solec-kujawski-na-terenie-obrebu-ewidencyjnego-wypaleniska-ma/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 31/2020, 32/2020, 33/2020, 34/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.03.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian