Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu na rowie 3 drewnianych zastawek piętrzących wodę…”

  • Nr karty/rok 18/2017
  • Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na rowie 3 drewnianych zastawek piętrzących wodę, w tym: 2 zastawki o wysokości piętrzenia 1,5 m, 1 zastawka o wysokości piętrzenia 1,0 m, umocnieniu brzegów przed i za zastawkami narzutem kamiennym, wzmocnieniu skarpy (grobli) w postaci drewnianej ścianki szczelnej na długości ok. 25 m", na działkach nr ew. 17232/13 obręb Wypaleniska [Nr 0005] i 17233/3 obręb Makowiska [Nr 0002], gm. Solec Kujawski
  • Obszar, którego dokument dotyczy Solec Kujawski ( gmina: Solec Kujawski, powiat: bydgoski )
  • Znak sprawy ROŚiR.6220.1.3.2017
  • Dokument wytworzył Nadleśnictwo Solec Kujawski
  • Data dokumentu 27.06.2017
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 8, bud. D, pok. nr 1, tel. 52/ 387 01 61
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 25/2017, 31/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.07.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian