Wybory Prezydenta RP – 10 maja 2020 r.

Uchwała Nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10..05.2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydata w wyborach Prezydenta RP.

* * * * * * *

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. o zakończeniu procesu wyborczego dot. wyborów zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

* * * * * * * *

Informacja Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz szczególnymi procedurami pracy Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim związanymi z zamknięciem Urzędu dla interesantów (ze względów bezpieczeństwa związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa),  uprzejmie prosimy, aby w sprawach związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 roku, kontaktować się z Panią Katarzyną Paliwoda-Kozak, gminnym koordynatorem wyborczym – nr telefonu – 52 387 01 36, 0-660-789-937.
Jednocześnie informujemy, że przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może być dokonane przez pełnomocników Komitetów Wyborczych lub upoważnione przez nich osoby poprzez:
–  przesłanie zgłoszeń do tut. Urzędu Miejskiego pocztą tradycyjną (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim – tj. 10 kwietnia br. w godzinach pracy Urzędu tj.  26 i 27 marca br.  7.30 – 15.15, od 30 marca br. do 10 kwietnia br. 8.00-14.00),
– złożenie do skrzynki podawczej wystawionej przed budynkiem Urzędu Miejskiego  przy
ul. 23 Stycznia 7 w Solcu Kujawskim,
– przesłanie zgłoszeń w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : kadry[at]soleckujawski[dot]pl. Nie jest wymagany podpisu elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszeń należy przesłać do Urzędu pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  1. a) uwierzytelnienie kopii upoważnienie pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. b) potwierdzenie doręczenia do Urzędu Miejskiego zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (koordynator wyborczy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny),

Przypominamy, że termin zgłaszania kandydatów na członków do Obwodowych Komisji Wyborczych upływa 10 kwietnia 2020 roku.

Informujemy, iż dyżury urzędnika wyborczego – Pana Tomasza Mazura, są odwołane w związku z  ogłoszonym stanem epidemii.

________________________
Postanowienie Marszałka Sejmu RP z 5.02.2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP – Kalendarz Wyborczy dla wyborów Prezydenta RP w dniu 10.05.2020 r.

Postanowienie nr 28/2020 Komisarza Wyborczego w sprawie zmiany siedziby OKW

Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej na czas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz. 1872), Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


INFORMACJE, OBWIESZCZENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ:

ZARZĄDZENIA I OGŁOSZENIA BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO:

Burmistrz Solca Kujawskiego informuje, że został sporządzony spis wyborców dla wyborów Prezydenta RP wyznaczonych na dzień 10 maja 2020 r.
Powyższy spis zostanie udostępniony do wiadomości wyborców od dnia 20 kwietnia 2020 r. do dnia 4 maja 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim, pok. nr 6 w godz. od 8.00 do 15.00 (we wtorek od 8.00 do 16.00).
Udostępniania spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

DRUKI I WNIOSKI DO POBRANIA:

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP w dniu 10.05.2020 r. w Gminie Solec Kujawski:

1. Magdalena Rudna-Plewa – Sekretarz Gminy, 52 387 01 03, sekretarz[at]soleckujawski[dot]pl

2. Katarzyna Orzechowska – inspektor ds. ewidencji ludności, tel. 52 387 01 16, ewl[at]soleckujawski[dot]pl

3. Tomasz Mazur – Urzędnik Wyborczy, tel. 606-376-557, tomo012[at]wp[dot]pl

4. Katarzyna Paliwoda-Kozak – Gminny Koordynator Wyborczy, tel. 52 387 01 36, kadry[at]soleckujawski[dot]pl

Link do serwisu informacyjnego Państwowej Komisji Wyborczej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>