Wybory Prezydenta RP w 2015 r.

WYNIKI WYBORÓW NA PREZYDENTA RP W GMINIE SOLEC KUJAWSKI – II TURA

___________________

OBWIESZCZENIA:

DRUKI:

_________________

WYNIKI WYBORÓW NA PREZYDENTA RP W GMINIE SOLEC KUJAWSKI – I TURA

____________________

OBWIESZCZENIA, INFORMACJE, POSTANOWIENIA:

             – Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP – zał. 1

             – Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP – zał. 2

ZARZĄDZENIA, OBWIESZCZENIA BURMISTRZA MIG:

____________________

DRUKI DO POBRANIA:

DRUKI DO POBRANIA – AKT PEŁNOMOCNICTWA:

____________________

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE:

_______________________

Informacje dla osób chętnych do pracy w obwodowych komisjach wyborczych
w Solcu Kujawskim

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników wyborczych, mających zarejestrowanego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Wykaz uprawnionych do zgłaszania pełnomocników wyborczych dostępny będzie na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej ( www.pkw.gov.pl)  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMiG Solca Kujawskiego, po upływie terminu zarejestrowania kandydata na Prezydenta RP tj. po dniu 26 marca 2015r.

Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.  Nie mogą być członkiem komisji kandydaci w wyborach , pełnomocnicy wyborczy, pełnomocnicy finansowi oraz mężowie zaufania.

Pełnomocnik wyborczy ( lub osoba przez niego upoważniona) może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej). Zgłoszeń dokonuje się na specjalnych drukach, zgodnie z uchwałą PKW z dnia 11 kwietnia 2011r w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych. Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa z dniem 17 kwietnia 2015r ( do godz. 15.15).

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje od pełnomocników komitetów wyborczych ( lub osób przez nich upoważnionych) urzędnik wyborczy Barbara Grzona-Górna tel. 523870134, ( budynek UMiG ul. 29 listopada 2).

Zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.

W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych ( lub upoważnione przez nich osoby) oraz jedną osobę wskazaną przez Burmistrza spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przejkraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowanie.W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, pełnomocnicy komitetów wyborczych zostaną o tym fakcie poinformowani w odpowiednim czasie.

Jeśli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji , uzupełnienia jej składu dokonuje burmistrz  spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców Solca Kujawskiego.

Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców gminy tj. zameldowane na pobyt stały w Solcu Kujawskim albo wpisane do rejestru wyborców na swój wniosek.

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach Prezydenta RP powołuje spośród wyborców Burmistrz, najpóźniej w dniu 20 kwietnia 2015r.

Zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach Prezydenta RP wynosi :
1) dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych  – 200 zł:
2) dla zastępców przwodniczących  obwodowych komisji wyborczych – 180 zł
3) dla członków obwodowych komisji wyborczych – 160 zł
Podana wysokość diet obowiązuje także w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania

Druk dot. zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>