Wydanie licencji wykonywania krajowego transportu drogowego taksówką

Wydanie licencji wykonywania krajowego transportu drogowego taksówką.

  • Wydział Wydział Utrzymania Miasta
  • Termin załatwienia 30 dni
  • Osoba kontaktowa Karolina Lemka
  • Miejsce załatwienia Budynek "D" przy ul. Toruńskiej 8, pok. nr. 3
  • Telefon kontaktowy (052) 387-01-64
  • Miejsce odbioru UM
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek
   2. Załączniki:
   - oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji – załącznik nr 1
   - oświadczenie dotyczące spełniania określonych wymagań przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub zatrudnionych przez niego kierowców – załącznik nr 2
   - oświadczenie, że pojazd zgłoszony do licencji spełnia wymagania techniczne określone odrębnymi przepisami – załącznik nr 3
   - dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji
   - inne (w razie potrzeby UMiG może żądać dodatkowych dokumentów).
  • Opłaty podano w Karcie Usług
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje dostępne w Karcie Usług Nr 5

  • Podstawa prawna

   Art. 6 – 17 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym,
   Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian