Wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego

Wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego

  • Wydział Referat Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego
  • Termin załatwienia 30 dni
  • Osoba kontaktowa Małgorzata Kubiak
  • Miejsce załatwienia UM, pok. 23
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 09
  • Miejsce odbioru Urząd Miejski
  • Wymagane dokumenty - wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego (wniosek do pobrania).
  • Opłaty Opłaty skarbowe i inne: - za wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego – 17,00 zł. (dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku), - opłatę skarbową należy uiścić: na rachunek Gminy: 23 1240 3507 1111 0000 3057 6535.
  • Tryb odwoławczy Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.
  • Uwagi

   Szczegóły w Karcie Usług Nr 11

  • Podstawa prawna
   1. art.47 a ust.5 Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.).
   2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012r. poz.125)
   3. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

   4.Część II pkt 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2020r.  poz. 1546 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian