Wydawanie Karty Dużej Rodziny

Wydawanie Karty Dużej Rodziny

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich
  • Termin załatwienia około miesiąca
  • Osoba kontaktowa Katarzyna Orzechowska
  • Miejsce załatwienia pok. nr 6, UM
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 16
  • Miejsce odbioru w godzinach urzędowania
  • Wymagane dokumenty Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług nr 17
  • Opłaty Karta jest przyznawana bezpłatnie, wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł. Burmistrz, w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od pobierania w/w opłaty.
  • Tryb odwoławczy Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego składane za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 17, stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   Szczegóły w Karcie Usług

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian