Wydawanie odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego

Wydawanie odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego

  • Wydział Urząd stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia niezwłocznie, w przypadku braku aktów stanu cywilnego w Bazie Usług Stanu Cywilnego do 10 dni roboczych
  • Osoba kontaktowa Justyna Żebrowska - Dudek
  • Miejsce załatwienia UM
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 17
  • Miejsce odbioru pok. nr 7 UMiG w godzinach urzędowania
  • Wymagane dokumenty 1. wniosek,
   2. dokument tożsamości – do wglądu,
   3. dowód wpłaty.
  • Opłaty 22 zł za odpis skrócony,  33 zł za odpis zupełny,  24 zł za zaświadczenie o wpisie braku wpisu oraz o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego,  26 zł – za pozostałe zaświadczenia wydawane przez Kierownika USC kasa czynna: poniedziałek – piątek 8:00 – 14:00, wtorki 8:00 – 16:00 nr konta: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski 23124035071111000030576535, dla przelewów z zagranicy: BIC SWIFT: PKOPPLPW PL 23124035071111000030576535
  • Tryb odwoławczy nie przysługuje
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 1 stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   Art. 44-45, art. 51 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian