Wydawanie zaświadczeń z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców

Wydawanie zaświadczeń z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich
  • Termin załatwienia Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
  • Osoba kontaktowa Katarzyna Orzechowska
  • Miejsce załatwienia pok. nr 6, UMiG
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 16
  • Miejsce odbioru w godzinach urzędowania
  • Wymagane dokumenty 1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia;
   2. Dowód osobisty lub paszport;
   3. Potwierdzenie dokonania opłaty.
  • Opłaty 17 zł płatne w kasie urzędu lub na rachunek urzędu.
  • Tryb odwoławczy W przypadku odmowy wydawane jest postanowienie, na które przysługuje zażalenie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 12, stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
   (t. j. Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm);
   2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r.,
   poz. 1827 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian