Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym.

  • Wydział Urząd stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia niezwłocznie, do 7 dni od dnia złożenia wniosku
  • Osoba kontaktowa Justyna Żebrowska - Dudek
  • Miejsce załatwienia UM
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 17
  • Miejsce odbioru pok. nr 7 UMiG w godzinach urzędowania
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek - załącznik,
   2. Oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia – załącznik
   3. Dokument tożsamości – do wglądu,
   4. Dowód wpłaty.
  • Opłaty  38 zł – za wydanie zaświadczenia kasa czynna: poniedziałek – piątek 8:00 – 14:00, wtorki 8:00 – 16:00 nr konta: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski 23124035071111000030576535, dla przelewów z zagranicy: BIC SWIFT: PKOPPLPW PL 23124035071111000030576535
  • Tryb odwoławczy nie przysługuje
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 2 stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   Art. 44-45, art. 145 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian