Wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia niezwłocznie, do 14 dni od dnia złożenia wniosku
  • Osoba kontaktowa Justyna Żebrowska - Dudek
  • Miejsce załatwienia UM
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 17
  • Miejsce odbioru pok. nr 7 UM w godzinach urzędowania
  • Wymagane dokumenty 1. wniosek,
   2. dokument tożsamości do wglądu,
   3. dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym u tłumacza przysięgłego
   4. oryginał dowodu wpłaty.
  • Opłaty  38 zł – za wydanie zaświadczenia kasa czynna: poniedziałek – piątek 8:00 – 14:00, wtorki 8:00 – 16:00 nr konta: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski 23124035071111000030576535
  • Tryb odwoławczy w przypadku odmowy wydani zaświadczenia - wniosek do sądu rejonowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy sporządzenia zaświadczenia.
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 11 stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   Art. 83 oraz art. 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian