Wydział Administracji

Sekretarz Miasta i Gminy Solec Kujawski nadzoruje prace Wydziału Administracji w skład którego wchodzi Archiwum Zakładowe, Stanowisko ds. cmentarnictwa, miejsc pamięci narodowej i targowiska oraz Referat obsługi administracyjno – gospodarczej.

Wydział Administracji:

1)      nadzór nad organizacją pracy Wydziału,

2)      nadzór nad Archiwum Zakładowym,

3)      nadzór nad Referatem Obsługi Administracyjno – Gospodarczej;

4)      współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym – Delegaturą w Bydgoszczy,

5)      kompleksowe prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia komunalnego Gminy i jednostek organizacyjnych (ruchomego i nieruchomego),

6)      zarządzanie targowiskiem,

7)      utrzymanie miejsc pamięci narodowej i cmentarzy,

8)      współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy.

Barbara Grzona – Górna – Dyrektor Wydziału Administracji
tel. 52 387 01 34
meil:dyrektorwao[at]soleckujawski[dot]pl

  • Archiwum Zakładowe:

1) przyjmowanie akt spraw do archiwum zakładowego,

2) brakowanie akt spraw,

3) przekazywanie akt spraw kategorii „A” do Archiwum Państwowego,

4) prowadzenia na bieżąco dokumentacji związanej z archiwum zakładowym,

5) udostępnianie akt spraw archiwum zakładowego pracownikom urzędu i jednostkom

 podległym,

Katarzyna Kamińska – inspektor ds. obsługi archiwum
tel. 52 387 01 07
meil: archiwum[at]soleckujawski[dot]pl

  • Stanowisko ds. cmentarnictwa, miejsc pamięci narodowej i targowiska:

1)      realizacja zadań zleconych powierzonych Burmistrzowi w zakresie opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi znajdujących się na terenie gminy,

2)      prowadzenie dokumentacji z zakresu w/w/ spraw,

3)      utrzymanie miejsc pamięci narodowej,

4)      prowadzenie ewidencji dóbr kultury będących  w gminie Solec Kujawski,

5)      prowadzenie dokumentacji związanej z utrzymaniem i ewidencją cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej

6)      prowadzenie bieżących przeglądów cmentarzy wojennych, miejsc pamięci narodowej i dóbr kultury,

7)      przygotowywanie dokumentacji związanej z pozyskaniem zewnętrznych środków finansowych na utrzymanie lub modernizację cmentarzy,  miejsc pamięci narodowej i dóbr kultury,

8)      obsługa administracyjna  Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,

9)      pozyskiwanie dóbr kultury,

10)   prowadzenie wymaganej w tym zakresie sprawozdawczości

11)   nadzorowanie flagowania budynków użyteczności publicznej, ulic z okazji świąt narodowych i innych uroczystości,

12)   nadzorowanie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem targowiska,

13)   prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z  funkcjonowaniem targowiska,

14)   rozpowszechnianie informacji związanych z funkcjonowaniem targowiska poprzez przede wszystkim rozwieszanie ich na tablicy informacyjnej,

15)   uaktualnianie Regulaminu targowiska,

16)   współpraca ze świetlicami wiejskimi.

Mariola Wiśniewska – inspektor ds. administracji
tel. 52 387 01 42
meil[dot]rgt[at]soleckujawski[dot]pl

  • Referat Obsługi Administracyjno – Gospodarczej:

1)    zapewnienie prawidłowego i terminowego dostarczania korespondencji urzędowej na terenie Gminy,

2)    prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej (doręczonej i niedoręczonej);

3)    obsługa Tablicy Ogłoszeń Urzędu,

4)    utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników Urzędu,

5)    zapewnienie środków czystości na potrzeby Urzędu.

Renata Łapiak – goniec

Aleksandra Brzeskot – pracownik gospodarczy

Lucyna Szymczak – pracownik gospodarczy

 

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>