Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-06-18 13:35:54 Uchwała Nr XXX/250/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Solec Kujawski na rok szkolny 2021/2022 Uchwała Nr XXX/250/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Solec Kujawski na rok szkolny 2021/2022 Szczegóły
2 2021-06-18 13:25:06 Uchwała Nr XXX/249/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Solca Kujawskiego za 2020 rok Uchwała Nr XXX/249/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Solca Kujawskiego za 2020 rok Szczegóły
3 2021-06-18 13:20:09 Uchwała Nr XXX/248/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Solec Kujawski za 2020 rok Uchwała Nr XXX/248/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Solec Kujawski za 2020 rok Szczegóły
4 2021-06-18 13:11:48 Uchwała Nr XXX/247/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Burmistrzowi Solca Kujawskiego wotum zaufania Uchwała Nr XXX/247/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Burmistrzowi Solca Kujawskiego wotum zaufania Szczegóły
5 2021-06-18 11:26:27 Zarządzenie Nr V/61/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Solec Kujawski Zarządzenie Nr V/61/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
6 2021-06-18 11:21:48 Uchwała Nr XXX/251/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Solca Kujawskiego Uchwała Nr XXX/251/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
7 2021-06-18 10:41:18 Decyzja o umorzeniu postępowania z dnia 18 czerwca 2021 r., znak:ROŚiR.6220.1.1.2021 Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW , na działce nr ew. 66/2 obręb… Szczegóły
8 2021-06-18 10:26:44 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 18 czerwca 2021 r., znak:ROŚiR.6220.1.1.2021 dot. umorzenia postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW na działce nr ew. 66/2 obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001]" Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW na działce nr ew. 66/2 obręb… Szczegóły
9 2021-06-16 07:34:29 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Solcu Kujawskim przy ul. Zdzisława Gierlińskiego nr ew. 2580 o pow. 0,1632 ha, 2584 o pow. 0,1361ha, 2592 o pow. 0,1718 ha. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 37, art. 38, art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zm.), oraz § 3 ust.… Szczegóły
10 2021-06-15 12:27:25 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Solcu Kujawski przy ul. Tartacznej nr ew. 2837 o pow. 0,1188 ha i 2839, o pow. 0,0994 ha. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 37, art. 38, art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zm.), oraz § 3 ust.… Szczegóły
« 1 2 3 4 423 424 425 »