Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-09-17 11:54:11 Uchwała Nr XXXIII/..../21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie Parku Przemysłowego, stanowiącej własność Gminy Solec Kujawski Uchwała Nr XXXIII/..../21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie Parku Przemysłowego, stanowiącej własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
2 2021-09-17 11:41:08 Uchwała Nr XXXIII/...../21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Uchwała Nr XXXIII/...../21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
3 2021-09-17 10:00:01 Porządek obrad XXXIII sesji RM zaplanowanej na dzień 24 września 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Porządek obrad XXXIII sesji RM zaplanowanej na dzień 24 września 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Szczegóły
4 2021-09-16 14:27:42 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Solca Kujawskiego w okresie od 2 czerwca 2021 r. do 15 września 2021 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Solca Kujawskiego w okresie od 2 czerwca 2021 r. do 15 września 2021 roku Szczegóły
5 2021-09-16 14:21:59 Uchwała Nr XXXIII/..../21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za okres 2019-2020 Uchwała Nr XXXIII/..../21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata… Szczegóły
6 2021-09-16 14:02:14 Uchwała Nr XXXIII/..../21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski Uchwała Nr XXXIII/..../21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
7 2021-09-16 13:45:34 Uchwała Nr XXXIII/..../21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomników przyrody na terenie Gminy Solec Kujawski Uchwała Nr XXXIII/..../21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomników przyrody na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
8 2021-09-16 13:30:08 Uchwała Nr XXXIII/..../21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Uchwała Nr XXXIII/..../21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
9 2021-09-16 12:29:19 Zarządzenie Nr V/87/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Solec Kujawski Zarządzenie Nr V/87/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
10 2021-09-16 11:15:00 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim ostał wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (ul. Robotnicza 9/11). Burmistrz Solca Kujawskiego, stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst  jednolity  Dz.U.2020.1990 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że: na  tablicy ogłoszeń… Szczegóły
« 1 2 3 4 431 432 433 »