Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich
  • Termin załatwienia W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wazne do chwili zmiany miejsca zameldowania, nie dłużej jednak niż do upływu terminu zameldowania
  • Osoba kontaktowa Katarzyna Orzechowska
  • Miejsce załatwienia pok. nr 6, UM
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 16
  • Miejsce odbioru w godzinach urzędowania
  • Wymagane dokumenty Szczegółowe informacje zawarte są w Karcie Usług Nr 9
  • Opłaty 17 zł za wydanie zaświadczenia na wniosek
  • Tryb odwoławczy Brak, czynność materialno - techniczna
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 9, stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   Szczegóły w Karcie Usług

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian